ANNA KALICY

Praktykę jogi rozpoczęłam w 1985 roku. Z Jogą Iyengara pierwszy raz zetknęłam się w 1990 roku i od tamtej chwili stała się ona częścią mojego życia. W następnych latach pogłębiałam praktykę jogi pod kierunkiem wybitnych nauczycieli m.in. Gabrielli Giubilaro, Faeqa Birii, Lois Steinberg.

Od 1995 roku prowadzę zajęcia w Warszawie i w Podkowie Leśnej oraz kursy wyjazdowe w najpiękniejszych zakątkach Polski. Od 2000 roku regularnie odwiedzam Instytut Iyengara w Indiach, gdzie spędziłam wiele miesięcy pogłębiając wiedzę i umiejętności. W roku 2000 uzyskałam pierwszy dyplom uprawniający do nauczania jogi według metody B.K.S. Iyengara.

Z zawodu jestem pedagogiem. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Surdopedagogiki oraz biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i przez wiele lat pracowałam z dziećmi niesłyszącymi. Jogę traktuję jako pasję, którą dzielę się z innymi ludźmi.

Inne pasje mojego życia to podróże i miłość do przyrody. Od lat uczestniczę w licznych przedsięwzięciach na rzecz ochrony przyrody w Polsce.

Tradycja związku
guru – mistrza
i jogina – ucznia,
znana jest od starożytności.
Wszystkie nauki były
przekazywane z pokolenia
na pokolenie w ten sposób.
Nauczyciel winien być
współczujący, ale wymagający.
Uczeń powinien być szczery
i oddany.
B.K.S. Iyengar