ANNA KALICY

Praktykę jogi rozpoczęłam w 1985 roku. Z Jogą Iyengara pierwszy raz zetknęłam się w 1990 roku i od tamtej chwili stała się ona częścią mojego życia. W następnych latach pogłębiałam praktykę jogi pod kierunkiem wybitnych nauczycieli m.in. Gabrielli Giubilaro, Faeqa Birii, Lois Steinberg.

Od 1995 roku prowadzę zajęcia w Warszawie i w Podkowie Leśnej oraz kursy wyjazdowe w najpiękniejszych zakątkach Polski. Od 2000 roku regularnie odwiedzam Instytut Iyengara w Indiach, gdzie spędziłam wiele miesięcy pogłębiając wiedzę i umiejętności.

W roku 2000 uzyskałam pierwszy dyplom uprawniający do nauczania jogi według metody B.K.S. Iyengara.

Z zawodu jestem pedagogiem. Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Surdopedagogiki oraz biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i przez wiele lat pracowałam z dziećmi niesłyszącymi. Jogę traktuję jako pasję, którą dzielę się z innymi ludźmi.

Inne pasje mojego życia to podróże i miłość do przyrody. Od lat uczestniczę w licznych przedsięwzięciach na rzecz ochrony przyrody w Polsce.

Tradycja związku
guru – mistrza
i jogina – ucznia,
znana jest od starożytności.
Wszystkie nauki były
przekazywane z pokolenia
na pokolenie w ten sposób.
Nauczyciel winien być
współczujący, ale wymagający.
Uczeń powinien być szczery
i oddany.
B.K.S. Iyengar

MARIA SZCZUCHNIAK

Z wykształcenia jestem matematykiem, z zawodu informatykiem. Pracuję w prywatnej firmie komputerowej, a joga jest moim hobby i sposobem na życie.

Hatha-jogę według metody B.K.S. Iyengara zaczęłam praktykować w 1992 roku dla jej „efektów ubocznych” (jak mawiał mój pierwszy nauczyciel Sławomir Bubicz), czyli dla zdrowia. Ćwiczyłam z różną intensywnością doświadczając coraz więcej „efektów ubocznych” w postaci dobrego samopoczucia, zadowolenia z życia, wewnętrznego spokoju, dystansu do siebie oraz świata i jego problemów. 

Od 2007 roku rozwijałam swoją praktykę na warsztatach z Donną Farhi, która uświadomiła mi, że praktyka jogi nie kończy się wraz z zakończeniem ćwiczeń na macie. Teraz praktykuję jogę nie tylko po to, aby coraz lepiej wykonywać poszczególne asany, ale przede wszystkim po to, aby być coraz bardziej świadomą relacji ciała-umysłu-duszy.

W 2015 roku ukończyłam 3-tygodniowy kurs nauczycielski prowadzony przez Donnę Farhi w Nowej Zelandii.

W latach 2008-2021 prowadziłam zajęcia w kameralnym studio jogi w Konstancinie. Przez kilka lat organizowałam warsztaty „Świadomość kręgosłupa” w różnych szkołach jogi.

Po przeprowadzce do Brwinowa w 2021 prowadziłam zajęcia w Milanówku. 

W 2011 roku brałam udział w wydaniu na rynku polskim książki Donny Farhi „Joga – sztuka życia”.