Zajęcia jogi w lipcu

W lipcu 2024 będą odbywały się zajęcia wg planu znajdującego się na stronie.
Serdecznie zapraszam!