Nowy nauczyciel i zmiana planu

Od września zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach 19.30-21.00 będzie prowadziła Maria Szczuchniak. Grupy czwartkowej o 17.30 nie będzie. Uczestników tych zajęć w poprzednim sezonie proszę o kontakt.