Studio Joga Hanna Kalicy
PKO Bank Polski V/O w Warszawie
15 1020 1055 0000 9702 0018 3459